1 2 3 4 5

НачалоТП Държавно ловно стопанство "Осогово”


ТП Държавно ловно стопанство "Осогово"


НОВИНИ

ЗАПОВЕД
28/10/2016
На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 29-30.10.2016г. на територията на ТП ДЛС Осогово


ОБЯВЛЕНИЕ
26/08/2016
На основание Заповед № РД 49-337/18.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните се обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Осогово” („ДЛС Осогово”).


СЪОБЩЕНИЕ
18/07/2016
Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.