1 2 3 4 5

НачалоТП Държавно ловно стопанство "Осогово”


ТП Държавно ловно стопанство "Осогово"


НОВИНИ

ПОКАНА
05/08/2019
Покана за провеждане на обществено обсъждане относно изработен горскостопански план на ТП ДЛС „ОСОГОВО”


СЪОБЩЕНИЕ
25/01/2019
Ежегодни консултации по отношение на ВКС


ИНФОРМАЦИЯ
15/11/2018
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС ОСОГОВО