1 2 3 4 5

НачалоТП Държавно ловно стопанство "Осогово”


ТП Държавно ловно стопанство "Осогово"


НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ
08/08/2017
Повреди в частни гори


ЗАПОВЕД
18/11/2016
На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 19-20.11.2016г. на територията на ТП ДЛС Осогово


ИНФОРМАЦИЯ
15/11/2016
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2017Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС ОСОГОВО