1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 14 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19003 бб, бк, чб, 323 110 0 556 0 989 43995 Явен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19013с бб, 2 19 4 56 0 81 1457 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19009с бб, 15 101 18 293 0 427 8108 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19010с бб, 12 94 19 273 0 398 7557 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19014с бб, 10 76 15 224 0 325 6049 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19015с бб, 4 31 6 90 0 131 2307 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19011с бб, 9 71 14 209 0 303 5402 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19012с бб, 19 144 29 422 0 614 11280 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19016с бб, 11 84 16 245 0 356 6750 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19017с бб, 18 131 26 382 0 557 10812 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19002 бб, чб, 563 312 10 102 0 987 41753 Явен търг

17.04.2019
08.05.2019 08.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19018 бк, 46 1 0 622 10 679 28734 Явен търг

17.04.2019
08.05.2019 08.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19019 бк, 32 2 0 1315 15 1364 56556 Явен търг

17.04.2019
08.05.2019 08.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19023 бк, 7 0 0 617 0 624 25715 Явен търг

17.04.2019
08.05.2019 08.05.2019