1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 22 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19003 бб, бк, чб, 323 110 0 556 0 989 43995 Явен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19013с бб, 2 19 4 56 0 81 1457 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19009с бб, 15 101 18 293 0 427 8108 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19010с бб, 12 94 19 273 0 398 7557 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19014с бб, 10 76 15 224 0 325 6049 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19015с бб, 4 31 6 90 0 131 2307 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19011с бб, 9 71 14 209 0 303 5402 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19012с бб, 19 144 29 422 0 614 11280 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19016с бб, 11 84 16 245 0 356 6750 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19017с бб, 18 131 26 382 0 557 10812 Явен търг

17.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19002 бб, чб, 563 312 10 102 0 987 41753 Явен търг

17.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19018 бк, 46 1 0 622 10 679 28734 Явен търг

17.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19019 бк, 32 2 0 1315 15 1364 56556 Явен търг

17.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19023 бк, 7 0 0 617 0 624 25715 Явен търг

17.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 1903Д ак, бб, здб, здгл, тп, чб, 306 1150 95 974 0 2525 59957 Явен търг

11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 1904Д бб, бк, брз, врб, здгл, см, 1407 302 22 2413 230 4374 208744 Явен търг

11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19046 бб, бк, вб, ела, ива, см, 584 587 21 1340 0 2532 99107 Явен търг

03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19062 ак, бб, бк, бл, здб, цр, чб, 332 409 14 212 0 967 33382 Явен търг

22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19066 бб, здб, чб, 307 354 16 61 0 738 26018 Явен търг

22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19068 бб, чб, 260 449 13 47 0 769 28627 Явен търг

22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19070 бб, чб, 497 197 1 58 0 753 32236 Явен търг

22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19071с бб, бк, здгл, чб, 1010 846 25 637 0 2518 99113 Явен търг

22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019