1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 16 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20003 бб, чб, 412 317 2 161 0 892 34325 Явен търг

23.04.2020
15.05.2020 15.05.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20006с бб, бк, см, чб, 747 319 7 803 50 1926 90333 Явен търг

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20007с бб, бк, здгл, см, трп, 154 83 1 422 0 660 21762 Явен търг

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20008 бб, бк, гбр, здгл, 345 128 8 127 0 608 31524 Явен търг

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20009 бк, 240 1 0 919 50 1210 57515 Явен търг

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20010 бб, чб, 96 81 0 20 0 197 7865 Явен търг

23.04.2020
13.07.2020 13.07.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20012 бк, 35 4 0 886 0 925 38747 Явен търг

23.04.2020
13.07.2020 13.07.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20014с бб, лст, 56 60 4 40 0 160 6560 Явен търг

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20015 бб, бк, 268 76 0 45 0 389 22504 Явен търг

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20023с бб, бк, вб, ела, здгл, трп, чб, 572 731 13 1311 0 2627 97897 Явен търг

23.06.2020
13.07.2020 13.07.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20024с бб, чб, 317 187 3 112 0 619 24372 Явен търг

23.06.2020
13.07.2020 13.07.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20027 чб, 62 14 0 7 0 83 3829 Явен търг

23.06.2020
13.07.2020 13.07.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20025 бб, бк, чб, 566 493 8 199 0 1266 58729 Явен търг

23.06.2020
13.07.2020 13.07.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 20026с бб, бк, чб, 210 224 9 94 0 537 23054 Явен търг

23.06.2020
13.07.2020 13.07.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 1903Д-20 бб, гбр, здб, чб, 478 1489 115 231 0 2313 65359 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 1904Д-20 бк, брз, см, яв, 1322 19 0 3227 230 4798 225968 Явен търг   ПРОВЕДЕНА