1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 54 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19001 бб, чб, 1115 1196 24 114 0 2449 59846 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19004 бб, бк, см, 103 115 8 49 0 275 6903 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19002 бб, чб, 563 312 10 102 0 987 23220 Открит конкурс

30.11.2018
06.03.2019 06.03.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19005 бб, бк, ела, здгл, см, 311 173 11 110 0 605 14477 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19006 бк, 803 4 0 702 10 1519 43011 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19030с бб, 3 22 4 65 0 94 1851 Договори по чл. 27

22.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19031с бб, бк, здб, цр, 27 200 40 629 0 896 18283 Договори по чл. 27

22.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19032с бб, 18 133 27 390 0 568 11262 Договори по чл. 27

22.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19034с бб, 20 151 30 445 0 646 12825 Договори по чл. 27

24.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19035с бб, 19 139 27 408 0 593 11699 Договори по чл. 27

22.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19036с бб, 22 156 31 460 0 669 13236 Договори по чл. 27

24.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19033с бб, 33 247 50 724 0 1054 20802 Договори по чл. 27

22.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19037с бб, 55 6 0 113 0 174 3504 Договори по чл. 27

24.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19020 бк, 592 20 0 1406 120 2138 59619 Открит конкурс

18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19021 бк, 555 6 0 1221 90 1872 52943 Открит конкурс

18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19022 бк, гбр, 33 3 0 728 10 774 22890 Открит конкурс

18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19024 бб, бк, брз, см, 58 71 1 88 5 223 5662 Открит конкурс

18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19025 бк, 331 0 0 349 0 680 19628 Открит конкурс

18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19026с бб, бк, здгл, 140 108 2 446 5 701 13695 Открит конкурс

18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19027 бб, бк, брз, врб, см, тп, трп, яв, 54 9 0 609 0 672 19515 Открит конкурс

18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19028 бб, бк, брз, см, 62 7 0 600 0 669 19262 Открит конкурс

18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19029 бб, бк, брз, кст, чб, 102 54 0 388 0 544 14445 Открит конкурс

18.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19038 бб, здб, чб, 170 412 76 109 0 767 17045 Открит конкурс

03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19039с бб, брз, чб, 115 116 17 281 0 529 10034 Открит конкурс

03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19040 бб, бк, 272 3 0 461 10 746 20552 Открит конкурс

03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19041 бб, чб, 559 521 10 142 0 1232 27538 Открит конкурс

03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19042с бб, бк, чб, 546 527 26 555 0 1654 34414 Открит конкурс

03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19043 бб, брз, вб, здб, здгл, чб, 170 741 49 186 0 1146 27093 Открит конкурс

03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19044с бб, бк, здгл, чб, 642 136 6 174 0 958 23664 Открит конкурс

03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19045 бб, бл, здгл, чб, 32 177 18 28 0 255 5587 Открит конкурс

03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19049с бб, 10 78 16 229 0 333 6582 Договори по чл. 27

11.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19047с бб, 6 45 8 128 0 187 3670 Договори по чл. 27

22.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19048с бб, 14 103 21 304 0 442 8736 Договори по чл. 27

18.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19052с бб, 0 0 0 51 0 51 969 Договори по чл. 27

13.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19053 бб, здб, цр, чб, 762 665 21 93 0 1541 35512 Открит конкурс

12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19054 бк, 16 0 0 520 35 571 16760 Открит конкурс

12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19055 бк, 35 0 0 461 0 496 14820 Открит конкурс

12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19057с бб, 2 14 3 42 0 61 1197 Договори по чл. 27

23.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19058 бб, чб, 210 277 5 162 0 654 13396 Открит конкурс

12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19059с бб, бк, здгл, см, трп, чб, 154 82 1 422 0 659 13388 Открит конкурс

25.09.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19060с бб, здб, цр, чб, 47 69 8 577 0 701 20451 Открит конкурс

25.09.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19050с бб, 12 90 18 264 0 384 7599 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19051с бб, 26 127 27 469 0 649 12705 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19056с бб, 3 26 6 78 0 113 2213 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19061 бб, бк, брз, здб, чб, 373 123 3 41 0 540 11821 Открит конкурс

22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19063 бк, 19 2 0 187 0 208 6659 Открит конкурс

22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19064 бб, бк, 136 17 0 125 0 278 7586 Открит конкурс

22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19065 бк, 3 0 0 149 0 152 5278 Открит конкурс

22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19067с бб, чб, 232 305 28 129 0 694 14618 Открит конкурс

22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19069 бб, чб, 189 179 29 84 0 481 10854 Открит конкурс

22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19072с бб, 6 47 9 138 0 200 3929 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19073с бб, 6 45 9 134 0 194 3808 Договори по чл. 27

31.10.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19074с бб, 6 47 8 134 0 195 3833 Договори по чл. 27   22.10.2019 22.10.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19075с бб, 2 18 3 55 0 78 1530 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА