1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 22 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19001 бб, чб, 1115 1196 24 114 0 2449 59846 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19004 бб, бк, см, 103 115 8 49 0 275 6903 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19002 бб, чб, 563 312 10 102 0 987 23220 Открит конкурс

30.11.2018
06.03.2019 06.03.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19005 бб, бк, ела, здгл, см, 311 173 11 110 0 605 14477 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19006 бк, 803 4 0 702 10 1519 43011 Открит конкурс

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19030с бб, 3 22 4 65 0 94 1851 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19031с бб, бк, здб, цр, 27 200 40 629 0 896 18283 Договори по чл. 27

22.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19032с бб, 18 133 27 390 0 568 11262 Договори по чл. 27

22.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19034с бб, 20 151 30 445 0 646 12825 Договори по чл. 27

24.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19035с бб, 19 139 27 408 0 593 11699 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19036с бб, 18 124 25 365 0 532 10521 Договори по чл. 27

24.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19033с бб, 33 247 50 724 0 1054 20802 Договори по чл. 27

22.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19037с бб, 55 6 0 113 0 174 3504 Договори по чл. 27

24.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19020 бк, 592 20 0 1406 120 2138 59619 Открит конкурс

18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19021 бк, 555 6 0 1221 90 1872 52943 Открит конкурс

18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19022 бк, гбр, 33 3 0 728 10 774 22890 Открит конкурс

18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19024 бб, бк, брз, см, 58 71 1 88 5 223 5663 Открит конкурс

18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19025 бк, 331 0 0 349 0 680 19628 Открит конкурс

18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19026с бб, бк, здгл, 140 108 2 446 5 701 13695 Открит конкурс

18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19027 бб, бк, брз, врб, см, тп, трп, яв, 54 9 0 609 0 672 19515 Открит конкурс

18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19028 бб, бк, брз, см, 62 7 0 600 0 669 19262 Открит конкурс

18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19029 бб, бк, брз, кст, чб, 102 54 0 388 0 544 14445 Открит конкурс

18.04.2019
10.05.2019 10.05.2019