1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2019 - 14 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19001 бб, чб, 1115 1196 24 114 0 2449 148643 Явен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19002 бб, чб, 563 312 10 102 0 987 65490 Явен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19004 бб, см, бк, 103 115 8 49 0 275 19918 Явен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19005 бб, см, ела, бк, здгл, 311 173 11 110 0 605 45728 Явен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19006 бк, 803 4 0 702 10 1519 122687 Явен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19020 бк, 592 20 0 1406 120 2138 161744 Явен търг

08.05.2019 08.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19021 бк, 555 6 0 1221 90 1872 142751 Явен търг

08.05.2019 08.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19022-1 бк, гбр, 33 0 0 0 10 43 3349 Явен търг

08.05.2019 08.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19024 бб, см, бк, брз, 58 71 1 88 5 223 15129 Явен търг

08.05.2019 08.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19025 бк, 331 0 0 349 0 680 54485 Явен търг

08.05.2019 08.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19026с бб, бк, здгл, 140 108 2 446 5 701 35526 Явен търг

10.05.2019
08.05.2019 08.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19028 бб, см, бк, брз, 62 7 0 600 0 669 48778 Явен търг

10.05.2019
08.05.2019 08.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19027 бб, см, бк, трп, тп, врб, брз, яв, 54 9 0 609 0 672 48116 Явен търг

10.05.2019
08.05.2019 08.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19029 бб, бк, чб, брз, кст, 102 54 0 388 0 544 38535 Явен търг

10.05.2019
08.05.2019 08.05.2019