1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2019 - 26 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19001 бб, чб, 1115 1196 24 114 0 2449 148643 Явен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19002 бб, чб, 563 312 10 102 0 987 65490 Явен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19004 бб, см, бк, 103 115 8 49 0 275 19918 Явен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19005 бб, см, ела, бк, здгл, 311 173 11 110 0 605 45728 Явен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19006 бк, 803 4 0 702 10 1519 122687 Явен търг

30.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19020 бк, 592 20 0 1406 120 2138 161744 Явен търг

27.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19021 бк, 555 6 0 1221 90 1872 142751 Явен търг

27.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19022-1 бк, гбр, 33 0 0 0 10 43 3349 Явен търг

27.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19024 бб, см, бк, брз, 58 71 1 88 5 223 15129 Явен търг

21.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19025 бк, 331 0 0 349 0 680 54485 Явен търг

27.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19026с бб, бк, здгл, 140 108 2 446 5 701 35526 Явен търг

10.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19028 бб, см, бк, брз, 62 7 0 600 0 669 48778 Явен търг

10.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19027 бб, см, бк, трп, тп, врб, брз, яв, 54 9 0 609 0 672 48116 Явен търг

10.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19029 бб, бк, чб, брз, кст, 102 54 0 388 0 544 38535 Явен търг

10.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19038 бб, чб, здб, 170 412 76 109 0 767 39299 Явен търг

03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19039с бб, чб, брз, 115 116 17 281 0 529 25961 Явен търг

03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19040-1 бб, бк, 202 0 0 0 10 212 18821 Явен търг

03.07.2019
29.08.2019 29.08.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19041 бб, чб, 559 521 10 142 0 1232 75610 Явен търг

03.07.2019
29.08.2019 29.08.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19042с бб, бк, чб, 546 527 26 555 0 1654 100077 Явен търг

03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19043 бб, чб, здб, брз, здгл, вб, 170 741 49 186 0 1146 58018 Явен търг

03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19044с бб, бк, чб, здгл, 642 136 6 174 0 958 73560 Явен търг

03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19045 бб, чб, бл, здгл, 32 177 18 28 0 255 13316 Явен търг

03.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19053 бб, чб, здб, цр, 762 665 21 93 0 1541 95727 Явен търг

12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19054-1 бк, 16 0 0 0 35 51 3621 Явен търг

12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19055 бк, 35 0 0 461 0 496 36723 Явен търг

12.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOsogovo@nug.bg 19058 бб, чб, 204 275 5 161 0 645 36111 Явен търг

13.08.2019
ПРОВЕДЕНА