1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2019 - 1 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДЛС Осогово ddsosogovo@abv.bg 1901 "Отглеждане на две и три годишни горски култури на територията на ТП ДЛС"Осогово"на площ от 275 дка. 15889 Конкурс

07.05.2019
23.05.2019 23.05.2019