1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2019 - 6 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДЛС Осогово ddsosogovo@abv.bg 1901 "Отглеждане на две и три годишни горски култури на територията на ТП ДЛС"Осогово"на площ от 275 дка. 15889 Конкурс

07.05.2019
23.05.2019 23.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 ddsosogovo@abv.bg 1903 "Отглеждане на млади насаждения без материален добив-осветление в отдели 201"ч" и 295"ф" на площ от 41 дка. 2578 Конкурс

06.08.2019
23.08.2019 23.08.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 ddsogovo@abv.bg 1904 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - осветление 95 дка 6855 Конкурс

17.09.2019
03.10.2019 03.10.2019
ДЛС Осогово ddsosogovo@abv.bg 1905 1.Изгаряне на събраната вършина в сечището или извън него 43 дка - 1214.12лв.2.Почвоподготовка:направа на ръчни тераси на площ от 72 дка - 19 438.84 лв3.Залесяване: ръчно садене на фиданки с меч на Колесов на площ от 72 дка-8235.38 лв.4.Отглеждане на едно 37170 Конкурс

04.10.2019
22.10.2019 22.10.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 ddsosogovo@abv.bg 1606 1.Изгаряне на събраната вършина в сечището или извън него 30 дка за 1080, 48лв.2.Подготовка на почвата: направа на ръчни тераси - 58 дка за 16505.72 лв.3.Залесяване: ръчно садене на фиданки с меч на Колесов- 58 дка за 8149.16лв.4. Отглеждане на едногодишни 33013 Конкурс

18.10.2019
05.11.2019 05.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 ddsosogovo@abg.bg 1906 1.Изгаряне на събраната вършина в сечището или извън него на площ от 30дка за 1080, 48лв.2.Подготовка на почвата: направа на ръчни тераси на площ от 58 дка за 16505, 72лв.3.Залесяване:ръчно садене на фиданки с меч на Колесов на площ от 58дка за 8149, 16лв. 4 33013 Конкурс   05.11.2019 05.11.2019