1 2 3 4 5

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2019 - 3 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДЛС Осогово ddsosogovo@abv.bg 1901 "Отглеждане на две и три годишни горски култури на територията на ТП ДЛС"Осогово"на площ от 275 дка. 15889 Конкурс

07.05.2019
23.05.2019 23.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 ddsosogovo@abv.bg 1903 "Отглеждане на млади насаждения без материален добив-осветление в отдели 201"ч" и 295"ф" на площ от 41 дка. 2578 Конкурс

06.08.2019
23.08.2019 23.08.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 ddsogovo@abv.bg 1904 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - осветление 95 дка 6855 Конкурс

17.09.2019
03.10.2019 03.10.2019