1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2020 - 1 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДЛС Осогово 078 55 20 31 ddsogovo@abv.bg 2001 1.Попълване на култури - ръчно садене на фиданки с меч на Колесов, съхраняване на фиданки на площ 20 дка стойност 2366, 16 лв.2.Отглеждане на двегодишни горски култури /първо и трето/ на площ 220 дка на стойност -13965, 22 лв.3.Отглеждане на тригодишни горск 20940 Конкурс

12.02.2020
28.02.2020 28.02.2020