1 2 3 4 5

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДЛС Осогово - Дата на обявата: 18.10.2019
Преписка ID: 9093614
Предмет: "Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП ДЛС „Осогово““
Валидна до (вкл.): 30.10.2019
ДЛС Осогово - Дата на обявата: 18.10.2019
Преписка ID: 9093613
Предмет: "Доставка чрез закупуване на 1 брой храсторез (моторна коса) и 1 брой бензиномоторен трион за нуждите на ТП ДЛС „Осогово““
Валидна до (вкл.): 29.10.2019