1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоТП Държавно ловно стопанство "Осогово”


НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ
09/06/2021
ИНФОРМАЦИЯ за задоволяване нуждите на местното население на територията на Община Кюстендил в района на дейност на ТП ДЛС „Осогово“ със строителна дървесина и дърва за огрев за отоплителен сезон 2021-2022г.


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
22/01/2021
Ежегодни консултации по отношение мониторинга на ГВКС


ЗАПОВЕД
14/12/2020
Защитена зона BG0001011 "Осоговска планина" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна