1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2021 - 29 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21001 бб, бк, здб, цр, 2 9 0 509 0 520 21242 Явен търг

26.11.2020
06.04.2021 06.04.2021
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21002 бк, здгл, см, 72 77 6 688 0 843 35050 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21003 бб, чб, 309 127 2 73 0 511 23408 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21005 бк, 0 0 0 853 0 853 34973 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21006 здгл, 55 33 2 16 0 106 5201 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21007 бб, бк, брз, здгл, лп, лст, см, 175 115 3 212 0 505 22160 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21004с ак, бб, гбр, здб, чб, 2337 1064 20 365 0 3786 163845 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 2102Д бб, бк, см, 265 462 31 245 0 1003 39044 Явен търг

22.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21008 бк, 558 13 32 818 60 1481 78045 Явен търг

15.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21009 бк, 458 9 0 514 40 1021 55942 Явен търг

15.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21010 бк, 529 23 41 1449 200 2242 108666 Таен търг

15.03.2021
18.06.2021 18.06.2021
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21011с бб, чб, 273 451 51 286 0 1061 35987 Явен търг

15.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21012с бб, чб, 640 342 6 144 0 1132 47335 Явен търг

15.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21013 бк, 0 0 0 226 0 226 9266 Таен търг

15.03.2021
18.06.2021 18.06.2021
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21014с бб, бк, здб, здгл, см, цр, 84 84 9 433 0 610 23108 Явен търг

15.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21015 бб, бк, здгл, см, трп, 202 159 2 104 0 467 21064 Таен търг

15.03.2021
18.06.2021 18.06.2021
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21016 бк, см, 559 18 1 1288 120 1986 99612 Явен търг

15.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21017 бк, 51 1 0 369 0 421 18750 Таен търг

15.03.2021
18.06.2021 18.06.2021
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21018 бб, чб, 353 139 1 141 0 634 30422 Таен търг

01.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21019 бб, бк, здгл, см, трп, 1001 349 25 312 0 1687 93439 Таен търг

01.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21020 бб, здгл, см, 117 38 3 27 0 185 10212 Таен търг

01.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21021с бб, 10 0 0 14 0 24 961 Таен търг

01.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21022 бб, бм, см, 122 32 1 112 0 267 13086 Таен търг

24.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21023 бб, бк, здгл, чб, 211 89 3 200 0 503 22130 Таен търг

24.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21024 бб, бк, 178 217 14 205 0 614 25068 Таен търг

24.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 21025 бб, бк, здгл, см, 259 108 4 106 0 477 24397 Таен търг

24.06.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 1903Д-21 бб, бк, здб, цр, чб, 875 788 48 812 0 2523 84634 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 1904Д-21 бк, 1702 4 0 2509 150 4365 215842 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 2100ЮЗДП бб, бк, здб, здгл, трп, 96 43 0 1156 0 1295 54849 Явен търг   02.09.2021 02.09.2021