1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 30 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20003 бб, чб, 412 317 2 161 0 892 34325 Явен търг

23.04.2020
15.05.2020 15.05.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20006с бб, бк, см, чб, 747 319 7 803 50 1926 90333 Явен търг

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20007с бб, бк, здгл, см, трп, 154 83 1 422 0 660 21762 Явен търг

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20008 бб, бк, гбр, здгл, 345 128 8 127 0 608 31524 Явен търг

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20009 бк, 240 1 0 919 50 1210 57515 Явен търг

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20010 бб, чб, 96 81 0 20 0 197 7865 Явен търг

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20012 бк, 35 4 0 886 0 925 38747 Явен търг

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20014с бб, лст, 56 60 4 40 0 160 6560 Явен търг

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20015 бб, бк, 268 76 0 45 0 389 22504 Явен търг

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20023с бб, бк, вб, ела, здгл, трп, чб, 572 731 13 1311 0 2627 97897 Явен търг

23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20024с бб, чб, 317 187 3 112 0 619 24372 Явен търг

23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20027 чб, 62 14 0 7 0 83 3829 Явен търг

23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20025 бб, бк, чб, 570 497 8 201 0 1276 59197 Явен търг

23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 DDSOs[email protected] 20026с бб, бк, чб, 210 224 9 94 0 537 23054 Явен търг

23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20031 ак, бб, здб, чб, 1144 773 23 210 0 2150 93223 Явен търг

02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20032 бб, бк, здгл, см, чб, 401 51 1 66 0 519 29407 Явен търг

02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20033с бб, чб, 70 212 17 117 0 416 12644 Явен търг

25.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20034 бб, здб, здгл, чб, 171 430 27 120 0 748 24491 Явен търг

25.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20035 бб, чб, 285 496 13 104 0 898 33467 Явен търг

25.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20036с бб, 7 50 11 144 0 212 4468 Явен търг

02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20037с бб, 18 135 27 396 0 576 12600 Явен търг

02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20038с бб, 9 64 13 187 0 273 5631 Явен търг

02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20039 бб, чб, 412 317 2 161 0 892 34325 Явен търг

02.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20040 бб, бк, см, 242 137 6 166 0 551 26911 Явен търг

08.10.2020
27.10.2020 27.10.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20041с бб, 3 22 4 65 0 94 1986 Явен търг

08.10.2020
27.10.2020 27.10.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20042 бк, 96 2 0 380 0 478 22804 Явен търг

08.10.2020
27.10.2020 27.10.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20043 бб, бк, чб, 263 430 28 90 0 811 29210 Явен търг

08.10.2020
27.10.2020 27.10.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20044 бб, бк, здб, чб, 214 407 17 209 0 847 30998 Явен търг

08.10.2020
27.10.2020 27.10.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 1903Д-20 бб, гбр, здб, чб, 478 1489 115 231 0 2313 65359 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 1904Д-20 бк, брз, см, яв, 1322 19 0 3227 230 4798 225968 Явен търг   ПРОВЕДЕНА