1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 16 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20001 бк, брз, 0 0 0 1357 0 1357 34949 Открит конкурс

17.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20002 бб, чб, 796 506 8 177 0 1487 35383 Открит конкурс

17.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20003 бб, чб, 412 317 2 161 0 892 19772 Открит конкурс

17.12.2019
18.02.2020 18.02.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20005с чб, 1 5 1 13 0 20 394 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20004с бб, 29 216 44 634 0 923 18766 Договори по чл. 27

03.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20017с бб, см, 9 62 12 184 0 267 5231 Договори по чл. 27

08.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20018с бб, 52 77 0 6 0 135 1731 Договори по чл. 27

08.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20011с бб, здб, цр, чб, 47 69 8 577 0 701 20479 Открит конкурс

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20013 бк, брз, 0 0 0 917 0 917 26119 Открит конкурс

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20028 бб, бк, 141 1 0 239 20 401 11268 Открит конкурс

23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20019с бб, 7 49 11 140 0 207 4112 Договори по чл. 27

13.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20020с бб, 5 34 7 99 0 145 2905 Договори по чл. 27

13.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20022с бб, 4 31 6 89 0 130 2643 Договори по чл. 27

13.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20029 см, 6 0 0 0 0 6 147 Договори по чл. 27

08.10.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20030 бб, 4 1 0 0 0 5 122 Договори по чл. 27

13.10.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20016 бб, бк, здгл, см, яв, 2 44 7 22 0 75 1591 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА