1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2020 - 6 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20001 бк, брз, 0 0 0 1357 0 1357 74653 Явен търг

17.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20002 бб, чб, 796 506 8 177 0 1487 97004 Явен търг

17.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20003 бб, чб, 412 317 2 161 0 892 55604 Явен търг

17.12.2019
18.02.2020 18.02.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20011с-1 бб, чб, 47 69 8 114 0 238 11253 Явен търг

23.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20013-1 бк, брз, 0 0 0 467 0 467 32147 Явен търг

23.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 20028-1 бб, бк, 141 1 0 0 20 162 15284 Явен търг

23.06.2020
ПРОВЕДЕНА