1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2020 - 5 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 2001 1.Попълване на култури - ръчно садене на фиданки с меч на Колесов, съхраняване на фиданки на площ 20 дка стойност 2366, 16 лв.2.Отглеждане на двегодишни горски култури /първо и трето/ на площ 220 дка на стойност -13965, 22 лв.3.Отглеждане на тригодишни горск 20940 Конкурс

12.02.2020
28.02.2020 28.02.2020
ДЛС Осогово [email protected] 2002 Отгледни мероприятия в семепроизводни градини в отдели: 536"е", 536"о", 540"г1", 540"д1" на площ от 69 дка 8148 Конкурс

26.08.2020
14.09.2020 14.09.2020
ДЛС Осогово [email protected] 2003 1.Семесъбиране/дъбов жълъд/-500кг.2.Почистване на площи за залесяване в подотдел 237"п", 238"д1"на площ от 27 дка.3.Опростена почвоподготовка-чрез отчимяване -50 дка.4.Залесяване чрез сеене на семена на площ 50 дка.5.Отглеждане на едногодишни горски култур 19990 Конкурс

14.09.2020
01.10.2020 01.10.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 2004 Отглеждане на млади насаждения без материален добив осветление на площ 56 дка . 4359 Конкурс

08.10.2020
05.10.2020 05.10.2020
ДЛС Осогово [email protected] 2005 1.Изгаряне на събраната вършина в сечището или извън него на площ 45дка за 1491, 60лв. 2.Почвоподготовка: направа на ръчни тераси на площ от 65дка за 19515, 56лв. 3.Залесяване: ръчно садене на фиданки с меч на Колесов на площ от 65 дка за 9126, 78лв.4.Отглеж 39352 Конкурс

16.10.2020
02.11.2020 02.11.2020