1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2021 - 2 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДЛС Осогово [email protected] 2101 1.Отглеждане на двегодишни горски култури/първо и трето/на площ от 260дка2.Отглеждане на тригодишни горски култури/трето/на площ от 110дка 23065 Конкурс

02.03.2021
19.03.2021 19.03.2021
ДЛС Осогово [email protected] 2102 1.Изгаряне на събраната вършина в сечището или извън него на площ-42 дка на стойност 1443, 32лв. 2.Почвоподготовка: направа на ръчни тераси на площ -65 дка на стойност 18457.00лв. 3.Залесяване: ръчно садене на фиданки с меч на Колесов на площ 65 дка на сто 41667 Конкурс   14.09.2021 14.09.2021