1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2021 - 1 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДЛС Осогово [email protected] 2101 1.Отглеждане на двегодишни горски култури/първо и трето/на площ от 260дка2.Отглеждане на тригодишни горски култури/трето/на площ от 110дка 23065 Конкурс

02.03.2021
19.03.2021 19.03.2021