1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоЗА НАС


ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО  СТОПАНСТВО "ОСОГОВО” 

 

ДЛС „Осогово” носи името на живописната планина Осогово, в подножието на която е разположен град Кюстендил. Стопанството е само на 90 км от столицата София. Общата му площ 27358.3ха.

В южната си част стопанството попада в Осоговска планина, която се характеризира със силно пресечен релеф.  В горната си част билата са заоблени, дълги и с по-малък наклон, като стръмно се спускат в близост до водните течения, като обуславят стръмни  до урвести склонове.

На север от Осогово релефът се очертава от планинските възвишения, известни под общото име “Краище”. Релефът е очертан от заоблени била и склонове с общ  хълмист характер.

Надморската височина на стопанството варира от 450 м до 2251 м при връх Руен. Климатът е планински.

Горите тук са основно от бук и бял бор. На територията на стопанството се намира резерват „Църна река”, създаден с цел запазване богатството от букови съобщества. 64% от държавните територии попадат в Защитени зони от европейска екологична мрежа „Натура 2000”

В ДЛС „Осогово” се ловува на дива свиня, сърна, вълк, лисица,. Птичето царство е представено от яребица, кеклик, гривяк.

Най-представителните трофеи на ДЛС „Осогово” са тези от сръндак оценени със златни медали:

148,83 точки с тегло на трофея 475 гр;

148,80 точки с тегло 462 гр;

147,05 точки с тегло 418 гр;

Със златни медали за 2019 г. се отличават и трофеите от дива свиня – 124,85 т. с дължина на глигите 21,6 см. и 123,2 т. с дължина на глигите 23,3 см.

През 2006 г. е официално открита ловна резиденция „Бор”, която предлага отлични условия за отдих и релаксация сред неповторимата природа на Осогово. Резиденцията разполага с 9 стаи с общо 18 легла, 1 апартамент, зала за хранене, билярдна зала.

 

Стопанството предлага на своите гости също така и възможности за фотолов и екотуризъм. През територията на стопанството преминават редица туристически  пешеходни и велосипедни маршрути с места за почивка и лагеруване в максимална хармония с природата.