1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоНовиниOткрит конкурс

Oткрит конкурс


31/10/2018

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА,  ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ НА 20М³ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА СКЛАД, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА гр.КЮСТЕНДИЛ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД