1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


25/02/2020

 Заповед № ЗАП-155/19.02.2020г. за утвърждаване Инвентаризацията на горските територии,
план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в границите на част от община Кюстендил,
област Кюстендил, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП "Държавно ловно стопанство Осогово", гр. Кюстендил.

ЗАПОВЕД