1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


14/12/2020

 Защитена зона BG0001011 "Осоговска планина" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

ЗАПОВЕД