1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДЛС Осогово - Дата на обявата: 13.05.2021
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Извършване на текущ ремонт на бетонова и асфалтова настилка на входа и площадка за паркинг в двора на административната сграда на ТП ДЛС „Осогово“ и ТП „ДГС Кюстендил““
Валидна до (вкл.): 13.05.2021